زنان غیر فعال

دریافت پروژه تاثیر دو شیوه تمرینی HIIT و MIT بر تغییرات VEGF پلاسمایی زنان غیرفعال

پروژه تاثیر دو شیوه تمرینی HIIT و MIT بر تغییرات VEGF پلاسمایی زنان غیرفعال فعالیت‌های ورزشی و بدنی، بخشی از زندگی روزمره مردم را تشکیل می دهد. فعالیت ورزشی به وضوح میزان انرژی مورد استفاده توسط بدن را که در کنترل وزن و از دست دادن چربی بدن مهم است، افزایش می‌دهد. همچنین فعالیت ورزشی […]