زایمان

دریافت پاورپوینت افسردگی پس از زایمان

پاورپوینت افسردگی پس از زایمان افسردگی بعد از زایمان، نوعی از افسردگی است که طیف وسیعی از تغییرات جسمی و روحی را در زنانی که تازه صاحب فرزند شده اند، توصیف می کند. تغییرات هورمونی که در جریان افسردگی بعد از زایمان اتفاق می افتد ناشی از افت سریع هورمون ها در بدن زن، بعد از […]

دریافت تحقیق پیشینه داخلی و خارجی متغیرهای استرس، راهبردهای مقابله، نازایی

تحقیق پیشینه داخلی و خارجی متغیرهای استرس، راهبردهای مقابله، نازایی در این فایل پیشینه متغیرهای استرس، راهبردهای مقابله و نازایی بیان شده است.  ۱۹ عدد پیشینه داخلی جدید است که از این بین ۱۵ مقاله مربوط به ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۲ می باشد. ۴ عدد دیگر مربوط به سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۸۹ است. پیشینه های خارجی […]