ریست

دریافت نرم افزار ریست کنتور پرینتر اپسون M100 و رفع خطای Waste Ink Pads Counter overflow

نرم افزار ریست کنتور پرینتر اپسون M100 و رفع خطای Waste Ink Pads Counter overflow پرینترهای اپسون جوهر افشان بعد از چاپ تعداد مشخصی از کار می افتند، در این حالت دو چراغ روی دستگاه به صورت یک در میان شروع به چشمک زدن میکنند. برای رفع این مشکل باید پرینتر را ریست کرد.   […]