ریزگرد

دریافت مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها

مقاله مطالعه تجربی اثرات غلظت ریزگردها بر شدت صوت منتشرشده از هواپیماها صدای منتشرشده از هواپیماها، کاربردهای فراوانی همچون تعیین موقعیت، تعیین کلاس و عیب‌یابی آنها دارد. بنابراین بررسی عوامل تاثیرگذار بر صدای انواع هواپیماها دارای اهمیت قابل توجهی است. در سال‌های اخیر، آلودگی ناشی از ریزگردها در تمامی شهرهای ایران رو به افزایش است. […]

دریافت مقاله بررسی و تحلیل آلودگی هوا توسط ریزگردها و شرایط زیستی به وجود آمده در مناطق مرزی استان کرمانشاه (نمونه موردی استان کرمانشاه)

مقاله بررسی و تحلیل آلودگی هوا توسط ریزگردها و شرایط زیستی به وجود آمده در مناطق مرزی استان کرمانشاه (نمونه موردی استان کرمانشاه) بیش از چند سال است که ریزگردها بسیاری از مناطق جنوبی و غربی کشور را در مینوردند و هزاران تن ذرات جامد را از بیابان های عربستان، ربع الخالی یمن ، سودان، […]