ریاضی سوم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تدوین کتاب های درسی ریاضی پایه ی اوّل و دوم تألیف شده است. در این کتاب تلاش شده است دانش آموزان با روش های نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند و در […]