ریاضی دوم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی در ریاضی دوم ابتدایی تلاش شده است با روش های آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقش فعال ایفا کنند. در عین حال مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آن ها را در حل مسئله تقویت می کند. در ریاضی دوم ابتدایی نگاه […]