ریاضی اول ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی در ریاضی اول ابتدایی تلاش شده است با روش های آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقش فعال ایفا کنند. در عین حال مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آن ها را در حل مسئله تقویت می کند. در ریاضی اول ابتدایی نگاه […]