روغن

دریافت جزوه آموزشی روغن های صنعتی و اصول روانکاری

جزوه آموزشی روغن های صنعتی و اصول روانکاری روانکاری یا "Tribology" به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده است و با موضوعاتی همچون: فرسودگی، طراحی و جنس مواد مرتبط می باشد. مواد روانکار به محصولاتی اطلاق می گردد که برای روانکاری اجزاء با حرکت لغزشی و همچنین چرخشی مورد […]