روش های مهار خوردگی

دریافت پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز

پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز از زمانیکه انسان دست به استحصال فلز از معادن زد و به ساخت ادوات فلزی و ابزارآلات پرداخت با مسئله خوردگی بطور ملموس مواجه شد. حتی قبل از تولید فلز، بشر از ادوات و ابزاری استفاده می کرده است که در معرض خوردگی قرار داشته اند مثلاً وقتی دو […]