روش تولید موزاییک

دریافت پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – موزاییک

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – موزاییک موزاییک در حقیقت قطعه ای سیمانی است که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق ویبراسیون به دست می آورد و بر اساس کاربرد آن به دو دسته موزاییک بیرونی و موزاییک داخلی تقسیم می شود . لازم به ذکر است موزاییک ها […]