روانکاری

دریافت جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی

جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی همگام با پیشرفت صنایع نیاز به روغن های باکیفیت بالاتر بیشتر شد. در ابتدا سعی گردید با تصفیه بهتر روغن و افزودن مواد افزودنی جدیدتر و باکیفیت بالاتر، روغن مناسب با طول عمر بیشتر تولید شود ولی با افزایش نیازهای زندگی و پیشرفت علم و تکنولوژی و دست یابی […]

دریافت جزوه آموزشی روغن های صنعتی و اصول روانکاری

جزوه آموزشی روغن های صنعتی و اصول روانکاری روانکاری یا "Tribology" به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده است و با موضوعاتی همچون: فرسودگی، طراحی و جنس مواد مرتبط می باشد. مواد روانکار به محصولاتی اطلاق می گردد که برای روانکاری اجزاء با حرکت لغزشی و همچنین چرخشی مورد […]