رشته حفاری

دریافت مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری در مقاله پیش رو تحلیل ارتعاشات محوری مورد بررسی قرار گرفت. بعلت ناکارآمدی روش های تحلیلی و تئوری در تاثیر و اعمال پارامترهای غیر خطی با تغییر فرم های بزرگ، روش عددی برای حل معادلات ارتعاشی رشته حفاری در حوزه فرکانس و زمان برگزیده شده و پاسخ های […]

دریافت کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis)

کتاب آنالیز دینامیکی رشته حفاری (Drilling Dynamic Analysis) بحث دینامیک رشته حفاری اولین بار اواخر سال ۱۹۸۰ در Institut Francais Prtrole مطرح شد. در آن سال طی تحقیقی اقدام به اندازه گیری پارامترهای حفاری مانند RPM و WOB در سطح و اعماق چاه نمودند. نتایج اندازه گیری های صورت پذیرفته نشان داد که اندازه و […]