دینامیک محاسباتی سیالات

دریافت مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)

مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD) بررسی شتاب گرفتن شعله بدلیل وجود موانع در محیط های صنعتی در مطالعه مخاطرات انفجار بسیار مهم است. درجه انسداد بالا به علت تراکم موانع، معمولاً یکی از مشخصه های واحدهای شیمیایی است که با مواد اشتعال پذیر سر و کار […]