دینامیک سیستم

دریافت مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation

مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation در ابتدای امر مفهوم رفتار آشوبگرانه تنها به عنوان یک مفهوم ریاضی جالب و بحث برانگیز به حساب می آمد و در سیستم های عملی جایی نداشت ولی با گذشت زمان، دینامیک های آشوبگرانه در بسیاری از سیستم های مکانیکی، ارتباطی، رادیویی، لیزری، شیمیایی، […]