دیرینه شناسی

دریافت پاورپوینت دیرینه شناسی

پاورپوینت دیرینه شناسی دیرینه شناسی یا پالئونتولوژی (Paleontology )علم مطالعه سنگواره هاست. فسیل یا سنگواره (Fossil) عبارت است از آثار و بقایای گیاهان و جانوران گذشته که در بین رسوبات به حالت سنگواره تا به امروز محفوظ مانده اند. واژه فسیل از کلمه فسیلیز به معنای کندن و بیرون آوردن گرفته شده است و به همین […]