دکتر میر حسینی

دریافت جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه امیرکبیر – دکتر میر حسینی

جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه امیرکبیر – دکتر میر حسینی ژئوتکنیک دانش پویایی است که محیط مکانیکی زمین شناسی و عملکرد آن را به مهندسان می شناساند. مهندسی ژئوتکنیک شاخه ای از مهندسی عمران می باشد که هدف آن مطالعه مصالح طبیعی موجود در لایه سطحی زمین است. بطور کلی این علم شامل کاربرد مفاهیم مکانیک خاک و مکانیک سنگ در […]