درباره جلبک

دریافت تحقیق جلبک ها

تحقیق جلبک ها جلبک‌ها گیاه نیستند، آن ها نزدیک یا داخل آب زندگی می‌کنند و ریشه حقیقی ندارند. علم جلبک‌شناسی را فیکولوژی می‌نامند که از واژه یونانی فیکوز به معنی علف هرز دریایی آمده است. شناسایی جلبک‌ها به‌صورت علمی ظاهراً از اواسط قرن ۱۸ شروع شده است. واژه جلبک نیز از دو بخش درست شده […]