خودروهای انژکتوری

دریافت کتاب عیب یابی خودروهای انژکتوری

کتاب عیب یابی خودروهای انژکتوری به دنبال ورود خودروهای انژکتوری به بازار این دغدغه بوجود آمده که اگر سیستم الکترونیکی این خودروها با مشکل مواجه شود چه کسی با چه تخصصی می‌تواند نسبت به رفع آن اقدام کند. این سؤالی بود که بسیاری از خریداران این خودروها با آن مواجه بودند. بطوریکه وقتی برای اولین […]