خلاصه شرح لمعه

دریافت کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد دوم

کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد دوم جلد دوم کتاب عناوین الفقه مختصر و خلاصه کتاب شرح لمعه جهت استفاده از آزمون های ارشد و دکتری رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق، و سایر آزمون های حقوقی و قابل استفاده برای طلاب علوم دینی.   از ویژگی های بارز […]

دریافت کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد اول

کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) – جلد اول کتاب شرح لمعه به صورت مختصر در دو جلد از اول جهاد تا اخر دیات ارئه می شود. جلد اول آن از جهاد تا وصیت است و جلد دوم از وصیت تا دیات است. این کتاب منبع درس متون فقه در دوره ارشد […]

دریافت کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)

کتاب عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله) کتاب شرح لمعه به صورت مختصر در دو جلد از اول جهاد تا اخر دیات ارئه می شود. جلد اول آن از جهاد تا وصیت است و جلد دوم از وصیت تا دیات است. این کتاب منبع درس متون فقه در دوره ارشد و دکتری در […]