خاک غیر اشباع

دریافت مقاله توسعه در مدل سازی رفتاری خاک های غیر اشباع

مقاله توسعه در مدل سازی رفتاری خاک های غیر اشباع در ادبیات مدل های رفتاری مختلفی جهت بیان رفتار خاک های غیر اشباع ارائه شده است. مفاهیم حالت بحرانی ابزار مفیدی برای بیان رفتار خاک ها است. یکی از مدل های الاستوپلاستیک رایج جهت پیش بینی رفتار خاک های غیر اشباع، مدل بارسلونا می باشد […]