خاصیت انگمی قیر

دریافت پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های قیر

پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی – مجموعه آزمایش های قیر به طور کلی آزمایشات متعددی برای تعیین خصوصیات قیر به کار می رود و بر حسب نوع قیر مورد آزمایش نوع این آزمایشات متفاوت است. قیر انتخاب شده قبل از مصرف باید مورد آزمایش قرارگیردعلاوه بر آن در حین اجرای عملیات آسفالتی نیز هرگاه دستگاه نظارت […]