حفاری نفت

دریافت مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری

مقاله رونق بازار نفت و چالش های صنعت حفاری تاثیرپذیری مستقیم صنعت حفاری از رونق بازار، به عنوان یکی از مولفه های اصلی فعالیت های اکتشاف و تولید عملا این صنعت را با مشکلاتی اساسی مواجه ساخته است که می توان اهم چالش های پیش روی این صنعت را در سه بخش عمده تامین مصالح […]

دریافت مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران

مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران شرکت ملی حفاری ایران از شرکتهای زیر مجموعه وزارت (شرکت ملی نفت ایران) می باشد که وظیفه حفاری چاه های نفت و گاز و انجام خدمات فنی مربوطه را در سراسرنقاط ایران و کشورهای منطقه […]