حسابداری مدیریت

دریافت پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت – آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه

پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت – آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه شرکت‌های موفق دریافته‌اند که صرف‌نظر از استراتژی رقابتی، نیازمند بکار گیری مدیریت هزینه به طریقی اثربخش می‌باشند که این امر مستلزم درک مفاهیم و اصطلاحات کلیدی مدیریت هزینه است. با تولید محصولات خوب و بهبود مستمر می‌توان به موفقیت دست یافت. یکی از […]

دریافت پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن)

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن) بها مبالغی (قابل اندازه گیری به پول) است که منجر به ایجاد یا تحصیل منابعی از طریق پرداخت وجه نقد، معادل وجه نقد، واگذاری دارائی های غیرنقد و یا تعهد به پرداخت وجه نقد درآینده می شود، که این منابع به […]