جزوه مکانیک سیالات دانشگاه خواجه نصیر

دریافت جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر مکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط های پیوسته است. موضوع دینامیک و مکانیک شاره ها در مهندسی و بخصوص مهندسی مکانیک یکی از مباحث مهم و پر کاربرد است. شاید  بتوان ارشمیدس را اولین فردی که […]