جزوه فیزیک

دریافت جزوه فیزیک دهم متوسطه

جزوه فیزیک دهم متوسطه جزوه فیزیک(۱) پایه دهم متوسطه شامل تمام فصل های کتاب می باشد. کتاب فیزیک(۱) پایه دهم متوسطه تا فصل ۴ بین رشته های تجربی و ریاضی فیزیک مشترک است و تنها فرق شان این است که فیزیک(۱) پایه دهم متوسطه در رشته ریاضی فیزیک یک فصل اضافه دارد و آن فصل […]