جزوه درباره ارث

دریافت جزوه ارث

جزوه ارث ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده‌است. در دوران حکومت فراعنه مصر، ثروت حاصل از کار افراد، ملک پادشاه […]