جزوه آیین زندگی

دریافت خلاصه آیین زندگی اخلاق کاربردی (PDF)

خلاصه آیین زندگی اخلاق کاربردی (PDF)  فرا اخلاق به بررسی تحلیل و فلسفی درباره مفاهیم و احکام اخلاقی می پردازد. موضوع این نوع پژوهش، مفاهیم و جملاتی است که در اخلاق هنجاری مورد بحث قرار می گیرند.   » فهرست مطالب: مقدمه (معناشناسی و جایگاه اخلاق کاربردی)  فصل اول (اخلاق دانش‌اندوزی) فصل دوم (اخلاق پژوهش) […]