جداگر لرزه ای

دریافت طراحی به همراه آموزش میراگر تسلیمی

طراحی به همراه آموزش میراگر تسلیمی میراگر یک سیستم لرزه ای در سازه های مختلف می باشد که در هنگام زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارد. استفاده از میراگر در کنار المان های باربر جانبی ساختمان و اتصالات سازه ای، می تواند میرایی سازه را تا بیش از ۵۰ درصد […]

دریافت طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوز

طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوز میراگر یک سیستم لرزه ای در سازه های مختلف می باشد که در هنگام زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارد. استفاده از میراگر در کنار المان های باربر جانبی ساختمان و اتصالات سازه ای، می تواند میرایی سازه را تا بیش از ۵۰ درصد […]

دریافت طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای

طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای جداساز لرزه ای، سیستمی است که در زیر سازه‌ ها قرار می گیرد تا ساختمان یا بخشی از اجزای سازه را از اثرات مخرب شتاب زمین محافظت کند. البته استفاده از این تجهیزات بدان معنا نیست که سازه، در برابر خسارات ناشی از زلزله کاملا محافظت می […]

دریافت طراحی به همراه آموزش میراگر اصطکاکی

طراحی به همراه آموزش میراگر اصطکاکی میراگر یک سیستم لرزه ای در سازه های مختلف می باشد که در هنگام زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارد. استفاده از میراگر در کنار المان های باربر جانبی ساختمان و اتصالات سازه ای، می تواند میرایی سازه را تا بیش از ۵۰ درصد […]