جاذبه دیدنی خراسان شمالی

دریافت پاورپوینت استان خراسان شمالی

پاورپوینت استان خراسان شمالی یکی از سه استان خراسان بزرگ قدیم، خراسان شمالی نام دارد. این استان در شمال شرقی ایران واقع شده است. خراسان شمالی از طرف شمال با کشور ترکمنستان، از سمت شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با سمنان و از سمت غرب با استان گلستان همسایه است. […]