توسعه انسانی

دریافت مقاله مدل مفهومی حکمرانی خوب

مقاله مدل مفهومی حکمرانی خوب مفهوم حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب اصولا در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل ایجاد شده و در سایه حمایت های سازمان ملل متحد پرورش یافته است. با این همه رویکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومی است که در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و […]