تهدید امنیت اطلاعات

دریافت پاورپوینت تهدیدهای امنیت اطلاعات

پاورپوینت تهدیدهای امنیت اطلاعات تهدیدهای امنیتی که تیم‌های فناوری اطلاعات با آن روبرو هستند، محدود به بردارهای حمله خارجی نیست و تهدیدهای داخلی از جانب کارمندان را نیز شامل می‌شود. تهدیداتی که قادر هستند یک سازمان را با مشکل جدی روبرو کنند، مگر این‌که تیم امنیتی سازمان توانایی شناسایی و پاسخ‌گویی به آن‌ها را داشته […]