تم رزومه

دریافت قالب پاورپوینت رزومه شخصی

قالب پاورپوینت رزومه شخصی قالب پاورپوینت برای رزومه این قالب اختصاصاً برای رزومه های شخصی طراحی شده است. شما در این قالب صفحات مورد نیاز برای معرفی خود را دارید. صفحه مهارت ها، تحصیلات، اطلاعات شخصی و … لی اوت های عکس و ویدئو به همراه المان های خام بکار رفته در قالب. شما در […]