تمرینات ثبات مرکزی

دریافت پاورپوینت تمرینات ثبات مرکزی بر انعطاف پذیری و ساختار عضلات شکمی

پاورپوینت تمرینات ثبات مرکزی بر انعطاف پذیری و ساختار عضلات شکمی ستون مهره ها، یک ستون چند بخشی است که ذاتاً ناپایدار بوده به گونه ای که برای حرکت و چرخش به طرفین نیاز به ثبات و پایداری دارند. عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن شامل عضلات محافظت کننده از ستون مهره ها، عضلات شکمی، عضلات کف لگن […]