تمدن ایران

دریافت پروژه بررسی مجموعه اشیا برنزی دوره ساسانی (ظروف – پیکره ها – مسکوکات)

پروژه بررسی مجموعه اشیا برنزی دوره ساسانی (ظروف – پیکره ها – مسکوکات) یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ – فرهنگ و تمدن ایران از نظر ترویج هنرهای گوناگون، دوره ساسانی است. دوره طولانی جهانداری ساسانیان (۶۵۲-۲۲۴ م) که خود را وارث شیوه و منشی جهانداری هخامنشیان می دانستند، از پادشاهی اردشیر اول آغاز […]