تلکسوپ

دریافت پاورپوینت رصدخانه

پاورپوینت رصدخانه رصدخانه، جایی است که برای مشاهده و بررسی و اندازه‌گیری پدیده‌های آسمانی درست شده‌است. رصدخانه‌ها شامل ابزارهای ستاره‌شناسی بود. رصدخانه‌های امروزی معمولاً تلسکوپ‌های بزرگ نوری یا رادیویی دارند که در اتاق‌های گردنده نصب شده‌اند.   » فهرست مطالب: مقدمه تاریخچه رصدخانه رصدخانه الغ بیگ سمرقند رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه ابوریحان بیرونی رصدخانه […]