تفکر و سبک زندگی

دریافت پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم) فشار روانی ممکن است که عکس العمل شما به یک موقعیت ناراحت کننده یا خیلی خوشحال کننده باشد. به عنوان مثال: از شما می خواهند که در حضور سایر دانش آموزان مدرسه درباره موفقیت خود در یک مسابقه سخنرانی کنید.  خبر ناراحت کننده ای […]

دریافت پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

پاورپوینت مهارت افزایش عزت نفس (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم) افرادی که عزت نفس بالایی دارند️: افرادی واقع بین و خلاق هستند. آنها از اینکه بگویند اشتباه کردم نمی ترسند. روحیه همکاری و همدلی در آنها بالاست. با روی گشاده با دیگران برخورد می کنند آنها از خودشان تصور مثبتی دارند. در مقابل […]