تشکیل آسفالتین در مخازن

دریافت پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن

پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن تولید نفت از مخازن نفتی با مشکلاتی همراه است که ممکن است بعد از مدتی این مشکل خود را نشان دهد. تشکیل آسفالتین در مخازن یکی از مشکلات عمده مخازن است که باعث افت بهره دهی مخازن شده. آسفالتین ها ترکیبات پیچیده ای هستند. این ترکیبات […]