تحقیق جامعه شناختی

دریافت پاورپوینت مبانی جامعه شناسی (درآمدی بر جامعه شناسی)

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی (درآمدی بر جامعه شناسی) جامعه شناسی یک رشته از مجموعه دانشی است که علوم اجتماعی خوانده می شود. علم معرفتی است منظم که با روش های معین به دست می آید و قوانین واقعیت را بازگو می کند. به عقیده زیمل جامعه شناسی علمی است که با شکل و فرم کنش […]