تبلیغات پیامکی

دریافت تحقیق درباره تجارت سیار و تبلیغات تلفن همراه

تحقیق درباره تجارت سیار و تبلیغات تلفن همراه لغت بازاریابی در زبان انگلیسی به معنی به بازار رساندن، بازار پیدا کردن یا کلیه عملیاتی است که در فاصله تولید تا مصرف باعث تسریع جریان انتقال کالا یا تسهیل فروش می­ شود. تعاریف گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است: به نظر «فیلیپ کاتلر»، بازاریابی عبارت است […]