تبدیل گاز طبیعی

دریافت پروژه بررسی اجمالی فرآیندهای انتقال گاز و مقایسه آن ها

پروژه بررسی اجمالی فرآیندهای انتقال گاز و مقایسه آن ها فناوری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (Gas to Liquids)، به فرایندی اطلاق میگردد که در آن بتوان، گاز طبیعی را به فرآورده های با ارزشی از جمله: متانول، دی متیل اتر و سایر  فرآورده‌های میان‌تقطیر (مانند گازوئیل و نفت سفید) تبدیل نمود. این […]