برنامه ریزی زندگی

دریافت روزانه نویسی در نوروز

روزانه نویسی در نوروز بسیاری از افراد موفق، از تاریخ های مهم، مانند عید، بعنوان بهانه ای برای هدف گذاری، رویا پردازی، تفکر عمیق راجع به خواسته ها و آرزوها، بررسی گذشته، مرور کارها و رشد و شکوفایی استفاده می کنند. بهمین منظور و به مناسبت عید نوروز، ۲۵ سوال مهمی که می تواند شما را […]