انگلیسی نهم متوسطه

دریافت مجموعه نمونه سوالات انگلیسی نهم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات انگلیسی نهم متوسطه با در نظر گرفتن اینکه زبان های خارجی به عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم بین المللی اهمیتی روزافزون می یابد، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی های کاربردی زبان های خارجی به نسل آینده ساز ایران اسلامی برجسته می نماید؛ لذا تهیه و […]