انواع بها

دریافت پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن)

پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت (فصل دوم – مفهوم بها و چگونگی طبقه بندی آن) بها مبالغی (قابل اندازه گیری به پول) است که منجر به ایجاد یا تحصیل منابعی از طریق پرداخت وجه نقد، معادل وجه نقد، واگذاری دارائی های غیرنقد و یا تعهد به پرداخت وجه نقد درآینده می شود، که این منابع به […]