انرژی

دریافت تحقیق درباره انرژی و سوخت های زیستی

تحقیق درباره انرژی و سوخت های زیستی بحران انرژی، آلودگی‌ها و آثار زیست‌محیطی ناشی از استفاده سوخت‌های فسیلی، باعث شده است تا بشر به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورد. یکی از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر سوخت زیستی (biofuel) می‌باشد که به سه صورت جامد، مایع و گاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. محتوای انرژی سوخت […]

دریافت مقاله بررسی روند تاثیر انرژی و نفت در ساختار اقتصادی جهان

مقاله بررسی روند تاثیر انرژی و نفت در ساختار اقتصادی جهان حدود یک قرن است که موضوع انرژی و تولید و مصرف آن در سرنوشت بشر بسیار موثر و نقش آفرین شده است تا آنجا که می توان بسیاری از حوادث و اتفاقات بزرگ را در تاریخ جهان به نوعی موثر دریا متأثر از ویژگی […]