اندیشه اسلامی1

دریافت نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ (جعفر سبحانی)

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ (جعفر سبحانی) کتاب اندیشه اسلامی ۱ نوشته آیت الله جعفر سبحانی  به عنوان منبع دروس عمومی دانشگاه تدریس می گردد. در زندگی انسان، همواره تعقل و اندیشه و سپس انتخاب درست، جایگاه بسیار ویژه ای دارد زیرا انتخاب هر شخص می تواند در سرنوشت او تاثیر بسیاری داشته باشد. اصولا […]