امور خیریه

دریافت مقاله تاثیر نقش وقف و امور خیریه در اقتصاد مقاومتی

مقاله تاثیر نقش وقف و امور خیریه در اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مسایلی که امروزه باید به آن توجه داشت تاثیر نقش وقف و امور خیریه در تامین نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد. اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی اقتصاد کشور مفید واقع شود، نیازمند […]