استرس

دریافت پاورپوینت تاب‌آوری و مدیریت استرس

پاورپوینت تاب‌آوری و مدیریت استرس استرس بیش از حد می‌تواند مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کند، اما مکانیسم‌های مقابله‌ای سالم می‌تواند به بدن و ذهن شما کمک کند تا سازگار شوند. اگر نتوانید سازگاری را یاد بگیرید، بدن شما احساس می کند که باید دائماً در حالت آماده باش باشد، که می تواند باعث مشکلات […]

دریافت پاورپوینت مقابله با اضطراب و استرس

پاورپوینت مقابله با اضطراب و استرس اضطراب و  استرس واکنش بدن شما به یک محرک است و به طور کلی یک تجربه کوتاه مدت است. مثبت یا منفی پاسخ به تهدید (جنگ یا فرار)  اضطراب یک مسئله بهداشت روانی پایدار است که می تواند توسط استرس ایجاد شود. وقتی تهدید در گذشته باشد، اضطراب از […]

دریافت پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل ۲۱ گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس ، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی، فقدان علاقه برای درگیری در امور، عدم […]

دریافت پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳) پرسشنامه استرس ادراک شده، توسط کوهن و همکاران، 1983 ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (در طول ماه گذشته تا […]

دریافت پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس استرس یک تجربه هیجانی منفی است که با تغییرات بیوشیمیایی و روان شناختی و رفتاری همراه می شود. استرس پیامد فرآیند ارزیابی فرد از تجارب تنش آفرین مفید است. فرسودگی بدن یا عاطفی که بر اثر مسائل و مشکلات واقعی یا ذهنی پدید می آید.   فهرست مطالب:  استرس مراحل ایجاد استرس […]