استخر شاه تبریز

دریافت وکتور ائل گلی تبریز

وکتور ائل گلی تبریز ائل گلی یکی از مهم ترین تفرجگاه های تبریز است که سابق بر این با نام شاه گلی خوانده می شد. این گردشگاه زیبا در جنوب شرق تبریز و ۷ کیلومتری مرکز شهر، در زمان حکومت آق قویونلوها ایجاد شده و در دوره صفویان توسعه یافته است. شاه گلی تبریز تا […]