استخدامی تربیت بدنی

دریافت جدیدترین نمونه سوالات شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی

جدیدترین نمونه سوالات شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی  بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی  به صورت حرفه ای، مفید و […]

دریافت جدیدترین نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم

جدیدترین نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه دوم با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری تربیت بدنی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری تربیت بدنی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از […]

دریافت نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه اول (جدید)

نمونه سوال راهنمای معلم تربیت بدنی متوسطه اول (جدید) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات دبیری تربیت بدنی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به دبیری تربیت بدنی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب […]