آموزش و پرورش

دریافت نمونه سوال مسئولیت و سازندگی (ویژه استخدامی)

نمونه سوال مسئولیت و سازندگی (ویژه استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات مسئولیت و سازندگی بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به مسئولیت و سازندگی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب استخراج […]

دریافت نمونه سوال تخصصی هنرآموز تربیت کودک (ویژه استخدامی)

نمونه سوال تخصصی هنرآموز تربیت کودک (ویژه استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات تخصصی هنرآموز تربیت کودک بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به تربیت کودک به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد از کتب […]

دریافت پکیچ منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیچ منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش این مجموعه شامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش می باشد که برای افرادی که می خواهند در آموزش و پرورش استخدام شوند، مطالعه آن لازم و ضروری است. تجربه نشان داده سوالات طرح شده در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش مشابه سوالات آزمون های برگزار شده در سال های […]

دریافت پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش این مجموعه شامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش می باشد که برای افرادی که می خواهند در آموزش و پرورش استخدام شوند، مطالعه آن لازم و ضروری است. تجربه نشان داده سوالات طرح شده در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش مشابه سوالات آزمون های برگزار شده در سال های […]

دریافت پکیج سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش

پکیج سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش این مجموعه شامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش می باشد که برای افرادی که می خواهند در آموزش و پرورش استخدام شوند، مطالعه آن لازم و ضروری است. تجربه نشان داده سوالات طرح شده در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش مشابه سوالات آزمون های برگزار شده در سال های قبل […]

دریافت نمونه سوال راهنمای معلم علوم تجربی (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال راهنمای معلم علوم تجربی (ویژه آزمون استخدامی) تاب راهنمای معلم علوم تجربی دوره ابتدایی(دوم،چهارم و ششم ابتدایی)(مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی)، جزء منابع دروس حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش گرایش آموزگار ابتدایی می باشد . تهیه این بسته آموزشی میتواند تاثیر به سزایی در آمادگی شما جهت شرکت در آزمون […]

دریافت نمونه سوال مبانی نظری تحول بنیادین (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال مبانی نظری تحول بنیادین (ویژه آزمون استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات مبانی نظری تحول بنیادین بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به مبانی نظری تحول بنیادین به صورت حرفه ای، مفید و […]

دریافت نمونه سوال راهنمای معلم هدیه های آسمانی (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال راهنمای معلم هدیه های آسمانی (ویژه آزمون استخدامی) کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه سوم و ششم(مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی)، جزء منابع دروس حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش گرایش آموزگار ابتدایی می باشد . تهیه این بسته آموزشی میتواند تاثیر به […]

دریافت نمونه سوال سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش (ویژه آزمون استخدامی)

نمونه سوال سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش (ویژه آزمون استخدامی) با توجه به تغییر منابع امسال، تمامی سوالات سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش در قرآن بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده اند. با خرید این بسته چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات مربوط به سیاستهای […]

دریافت خلاصه و نمونه سوال همرزمان حسین (ویژه آزمون استخدامی)

خلاصه و نمونه سوال همرزمان حسین (ویژه آزمون استخدامی) دو وظیفه امام بعد از پیامبر ؛ تبیین دین و تطبیق آن با نیازهای جامعه است. این جامعه بعد از رفتن پیغمبر دو احتیاج دارد. توجه کنید فلسفه امامت در همین چند جمله است. یکی اینکه این کتاب را باز کند و بخواند و بفهمد و […]